Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/12/2003
I. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно раздържавяването на електроразпределителните дружества в България ( питане на същата тема е зададено и от н.п. Емилия Масларова, Йордан Димов, Кръстьо Петков и Петър Мутафчиев).
2. Питане от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ, КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно приватизацията в енергетиката ( питане на същата тема е зададено от н.п. Евгени Чачев).
3. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно приватизацията на ТЕЦ "Бобов дол".
4. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно реализация на проекта за изграждане на нови мощности в ТЕЦ "Марица-изток-1".


II. Васил Иванов, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно завършване на Рехабилитационно - интеграционен спортен комплекс за хора с увреждания в гр. Дряново.
2. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно награждаване с орден "Стара планина".


III. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията относно развитието на железопътния транспорт.
2. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно състоянието на работата по усвояването и развитието на високите технологии в Република България.
3. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно мотивите за смени във всички управленски нива на Министерството на транспорта и съобщенията.
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно проблемите на корабоплаването и кораборемонтната дейност в Република България.
5. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно състоянието на ДП "РВД".
6. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно изграждане на терминал на Летище София.


IV. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА и ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно цената на хляба (актуален въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Росица Тоткова, Кина Андреева и Мария Стоянова).
2. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно драстичното увеличение на цената на брашното и хляба (актуален въпрос на същата тема е зададен и от н.п. Емилия Масларова и Петър Мутафчиев).
3. Актуален въпрос от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно списъка по чл. 11 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.


V. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно политиката на Правителството и на Министерството на вътрешните работи за назначаване на ръководни длъжности в Министерството на вътрешните работи и като офицери за свръзка в чужбина на служители на бившата Държавна сигурност.


VI. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно водените разговори за внос на зърно от САЩ и Казахстан.
2. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно есенната сеитба на ечемик и пшеница за 2003 г.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно добиване на дървесина в Пазарджишка област от фирми, ползващи институционална подкрепа от Министерството на земеделието и горите.
4. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно финансовото състояние на Фонд "Земеделие".
5. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно подпомагане на земеделските производители - животновъди.
6. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно политиката на Министерството на земеделието и горите за производството на хлебна пшеница.
7. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ относно проблемите по осигуряване на хлебно зърно и повишаване на цената на хляба.
8. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно цената на хляба.


VII. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на правителството за закрила на здравето и безопасността на децата и младите.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно цялостното решаване на въпросите с матурите и валидността на дипломите издадени в края на 2002 - 2003 г.
3. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно заема на Световната банка за изпълнение на проекта "Модернизация на образованието".
4. Питане от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно състояние на формите за изнесено обучение в системата на българското висше образование.
5. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно заповед за съкращаване на пролетната ваканция на учениците от 12-ти клас.


VIII. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с животоспасяващи и животоподдържащи лекарства.


IX. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно системно обгазяване и запрашаване на селата Горно и Долно Сахране, община Павел Баня.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на 2 актуални въпроса от народните представители Михаил Миков и Петър Мутафчиев;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на питане от народния представител Стела Банкова;
- министърът на вътрешните работи Георги Петканов - на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на 2 питания от народния представител Венцислав Върбанов;
- министърът на отбраната Николай Свинаров - на актуален въпрос от народния представител Ангел Найденов.
На основание чл. 78, ал. 4 и чл.83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието от заседанието на народния представител Васил Калинов, се отлагат отговори на негови актуални въпроси и питания от:
- заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев;
- министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски;
- министъра на финансите Милен Велчев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на труда и социалната политика Христина Христова и министърът на външните работи Соломон Паси.
Поради отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър Калчев.
Форма за търсене
Ключова дума