Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/12/2003
I. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно законопроект за военноинвалиди и военнопострадали.


II. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно политиката на Правителството и на Министерството на вътрешните работи за назначаване на ръководни длъжности в Министерството на вътрешните работи и като офицери за свръзка в чужбина на служители на бившата Държавна сигурност.
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно безопасността на кмета на община Белово, г-н Веселин Найденов.


III. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно водените разговори за внос на зърно от САЩ и Казахстан.
2. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно есенната сеитба на ечемик и пшеница за 2003 г.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно добиване на дървесина в Пазарджишка област от фирми, ползващи институционална подкрепа от Министерството на земеделието и горите.
4. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно финансовото състояние на Фонд "Земеделие".
5. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно подпомагане на земеделските производители - животновъди.
6. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно политиката на Министерството на земеделието и горите за производството на хлебна пшеница.
7. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ относно проблемите по осигуряване на хлебно зърно и повишаване на цената на хляба (актуален въпрос на такава тема е зададен и от н.п. Росица Тоткова и Мария Стоянова).
8. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно цената на хляба (актуален въпрос на такава тема е зададен и от н.п. Владислав Костов).
9. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно количеството на произведеното в страната хлебно зърно от реколта 2003 г.
10. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно хода на есенната сеитба в страната.


IV. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА, КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно политиката на министерството на труда и социалната политика по доходите на населението и непрекъснатото повишаване на цените на основни хранителни продукти и най-вече на хляба.
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно регионалните програми за ограмотяване и заетост и връзката им с националната програма.
3. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН АНГЕЛОВ НИХРИЗОВ относно отказа на Министерството на труда и социалната политика да въведе национална пилотна програма "Асистент за независим живот".
4. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно политиката на Министерството на труда и социалната политика относно равнището на минималната издръжка на живот.
5. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно усвояването на средства по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост", изпълнена от Агенцията по заетостта.


V. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с животоспасяващи и животоподдържащи лекарства.


VI. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно предприетите действия от министерството чрез Районна инспекция по околна среда и води, гр. Варна по узаконяване на т.нар. "буферни зони" около защитените езера в Дуранкулак и Шабла.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно системно обгазяване и запрашаване на селата Горно и Долно Сахране, община Павел Баня.


VII. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно основните инфраструктурни обекти планирани за изграждане в област Монтана в периода 2003 - 2005 год.
2. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно активиране на свлачището на новия път в местността "Кабакум".
3. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно дейността на "В и К" - Бургас.


VIII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите действия от Министерството на транспорта и съобщенията за развитие на пристанищен комплекс - Лом.


IX. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно бъдещето на Военно-промишлен комплекс.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на 4 питания от народните представители Моньо Христов, Венцислав Върбанов и Йордан Бакалов;
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев - на 2 актуални въпроса от народните представители Евдокия Манева и Панайот Ляков;
- министърът на финансите Милен Велчев - на актуален въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на питане от народните представители Йордан Бакалов и Стойчо Кацаров.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Васил Калинов от заседанието, се отлага отговора на негово питане от министъра на финансите Милен Велчев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски, министърът на образованието и науката Игор Дамянов и министърът на външните работи Соломон Паси.
Поради отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър Калчев.
Форма за търсене
Ключова дума