Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/12/2003
I. Симеон Сакскобургготски, министър-председател на Република България ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА относно позицията на правителството за евентуално отваряне на глава "Енергетика" в преговорите с Европейския съюз (питане на подобна тема е зададено и от н.п. Стефан Мазнев).
2. Питане от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно изявление на Министър-председателя г-н- Сакскобургготски на 20 ноември 2003 г. за ангажиментите на правителството за 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй" (питане на подобна тема е зададено и от н. п. Татяна Дончева).


II. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно защита на бандеролите от фалшифициране и политиката на Министерството на финансите.
2. Актуален въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно прилагане преференции за нулев данък печалба в общините с висока безработица.


III. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно тарифа № 1 към Закона за държавните такси, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието.


IV. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно предприетите действия от министерството чрез Районна инспекция по околна среда и води, гр. Варна по узаконяване на т.нар. "буферни зони" около защитените езера в Дуранкулак и Шабла.
2. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ относно системно обгазяване и запрашаване на селата Горно и Долно Сахране, община Павел Баня.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА, ЙОРДАН СТОЯНОВ ДИМОВ и ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ относно екологичната обстановка в Старозагорско.


V. Мехмед Дикме, министър на земеделието и горите ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно водените разговори за внос на зърно от САЩ и Казахстан.
2. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно есенната сеитба на ечемик и пшеница за 2003 г.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно добиване на дървесина в Пазарджишка област от фирми, ползващи институционална подкрепа от Министерството на земеделието и горите.
4. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно финансовото състояние на Фонд "Земеделие".
5. Актуален въпрос от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно подпомагане на земеделските производители - животновъди.
6. Актуален въпрос от н.п. ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ относно проблемите по осигуряване на хлебно зърно и повишаване на цената на хляба.
7. Актуален въпрос от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА относно цената на хляба.
8. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно хода на есенната сеитба в страната.
9. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно количеството на произведеното в страната хлебно зърно от реколта 2003 г.
10. Питане от н.п. МОНЬО ХРИСТОВ ХРИСТОВ относно финансовата политика на правителството в сектор "Земеделие" и проблемите с прехраната на българските граждани.
11. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно създаване на Национална горска компания.
12. Питане от н.п. ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ относно цената на хляба.
13. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно финансиране на институтите в системата на Националния център за аграрни науки.


VI. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно политиката на правителството за закрила на здравето и безопасността на децата и младите.
2. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно заема на Световната банка за изпълнение на проекта "Модернизация на образованието".
3. Питане от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН относно състояние на формите за изнесено обучение в системата на българското висше образование.
4. Актуален въпрос от н.п. ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно заповед за съкращаване на пролетната ваканция на учениците от 12-ти клас.
5. Питане от н.п. СТЕЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА-БАНКОВА относно действията на директора на Националната търговско-банкова гимназия в гр. София.
6. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно валидността на дипломите, издадени в края на учебната 2002/2003 г. и дипломирането на учениците от професионалните гимназии.


VII. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно лекарствената политика на правителството.


VIII. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно оценка на въздействието на околната среда на проект "Изграждане на АЕЦ-Белене".
2. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно авария във ТЕЦ "Тополница" - област Пазарджик.


IX. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно развитието на ДП "Транспортно строителство и възстановяване" - поделение Пловдив и изплащане на трудовите им възнаграждения.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на питане от народния представител Петър Мутафчиев;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на 2 питания от народните представители Мария Стоянова и Румяна Георгиева;
- министърът на вътрешните работи Георги Петканов - на 2 актуални въпроса от народните представители Ахмед Юсеин, Мирослав Севлиевски и Борислав Цеков;
- министърът на културата Божидар Абрашев - на актуален въпрос от народния представител Михаил Миков;
- министър Филиз Хюсменова - на актуален въпрос от народния представител Михаил Миков.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, паради отсъствието на народния представител Васил Калинов от заседанието, се отлагат отговорите на негови актуални въпроси и питания от заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев, министъра на финансите Милен Велчев, министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме и министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на труда и социалната политика Христина Христова и министърът на външните работи Соломон Паси.
Поради отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на държавната администрация Димитър Калчев.
Форма за търсене
Ключова дума