Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни делегации
Делегация в Интерпарламентарната асамблея по православие
5 народни представители към дата
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ