Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни групи
Народните представители могат да образуват парламентарни групи. Минималният брой е 10 души, като всеки народен представител може да членува само в една парламентарна група. Условията за възникване, членуване и прекратяване на членството се определят от самата парламентарна група, в съответствие с разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, глава четвърта "Парламентарни групи".