Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни групи
Парламентарна група на "Новото време"
0 народни представители към дата
БОРИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ЦЕКОВ
ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ КОЕВ
АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ КЮРКЧИЕВ
ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ГОСПОДИН ХРИСТОВ ЧОНКОВ
ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ
КЛАРА ПЕТКОВА ПЕТРОВА
НЕДЯЛКО ИВАНОВ КАЛЪЧЕВ
СИЙКА НЕДЯЛКОВА ДИМОВСКА
ЮЛИЯНА ДОНЧЕВА ПЕТКОВА