Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни групи
Парламентарна група на Демократи за Силна България
0 народни представители към дата
ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
СВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ МАЛИНОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА-БАБУЛКОВА
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ