Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни групи
Парламентарна група на Обединените Демократични Сили
0 народни представители към дата
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПАНИЦА
ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ
ЕЛИАНА СТОИМЕНОВА МАСЕВА
ИВАН ЙОРДАНОВ КОСТОВ
ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ ХРИСТОВ МАРИНЧЕВ
ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ
ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ХУБЕНОВ
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНЕВ
ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ
ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ
ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ СОКОЛОВ
КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА СПАСОВА-СТОЯНОВА
МУРАВЕЙ ГЕОРГИЕВ РАДЕВ
ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ
ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА
СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ
СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ