Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Публичен регистър на нещатни сътрудници


ИМЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЛАСТ, В КОЯТО СА ПРИВЛЕЧЕНИ ЗА КОНСУЛТАНТИ
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
Хасан Азис Исмаил местно самоуправление и регионална политика
Ерджан Юмер Фърънджъ висше здравеопазване
Сейфи Сабри Мехмедали международни икономически отношения и национална сигурност
АЛБЕНА ВЛАДИМИРОВА НАЙДЕНОВА
Борислава Валентинова Ванкова социална политика , европейски фондове и председателство
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
Тома Янков Томов висше законодателство
Станислав Димитров Петков висше транспорт и информационни технологии
Християн Бориславов Кръстев висше транспорт, информационни технологии и съобщения
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ
Георги Иванов Икономов висше регионална политика
Ивайло Иванов Арсениев висше правни въпроси
Радослав Радков Ангелов висше околна среда и води
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
Александър Георгиев Василев висше правни въпроси
Николай Асенов Стойнев висше финансите
Банко Пенков Банков култура и медии
АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ
Петар Колев Колев висше неправителствени организации
Любомир Емилов Милошев висше неправителствените организации
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ
Росица Милчова Рангелова социалната политика и здравеопазването
Вяра Михайлова Церовска здравеопазването и социалната политика
Пламен Николов Механджийски висше право
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
Румен Стефанов Стоилов висше регионалното развитие
Милко Антонов Младенов висше регионална политика и местна власт
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ
Милко Петров Багдасаров висше проблемите на околната среда
Здравко Иванов Петров висше технически
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ
Боряна Юлиянова Генова висше икономиката и правните въпроси
Стефан Иванов Дедев вътрешна сигурност и обществен ред
АНГЕЛ ИЛИЕВ ИСАЕВ
Тихомир Иванов Атанасов висше европредседателство и еврофондове
Стела Гочева Гочева висше енергетика и химична индустрия
Христина Красимирова Коцева висше връзки с обществеността
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА
Уляна Петкова Пачева висше образованието и науката
Ангел Петров Найденов висше политически въпроси
Галя Цекова Дилова - Иванова висше образование
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
Катрин Светославова Василева средно технически сътрудник
АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА
Атанас Симеонов Черногорски висше законодателство
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
Михаил Стоянов Балев организационно - технически въпроси
Цветомир Лазаров Борисов организационно - технически въпроси и в информационната сфера
Ивайло Стефанов Данаилов организационно - технически въпроси и медийна сфера
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
Теодора Петкова Владимирова висше транспорта
Спас Атанасов Шуманов регионалната политика и икономиката
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ
Чавдар Георгиев Георгиев висше проблемите на околната среда
Костадин Иванов Дурчов висше законодателни политики, свързани с екологията и регионалното развитие
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
Цветан Петков Александров висше транспорт и транспортна политика
Пламен Пенчев Станев висше околна среда и водите
Иван Кръстев Чолаков висше законопроекти
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
Айхан Мустафов Хашимов регионална политика
Шенсес Сейфи Алиосман висше технически сътрудник
Бейтула Сали Мюмюн висше местно самоуправление и местна администрация
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ
Георги Владимиров Юруков правни въпроси и законодателство
Валери Александров Сарандев висше икономиката
Даниела Любомирова Крантева висше връзки с обществеността и медиите
БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ
Владислав Лалов Лалов висше политиките за българите в чужбина
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
Мария Руменова Желева средно икономическа политика и туризъм
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
Стефан Христов Младенов енергетиката
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
Йордан Димитров Господинов транспорт и земеделие
Борислав Атанасов Богоев енергетика
Вихрен Стойчев Бачев енергетика
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ
Венка Петрова Кутева - Цветкова образованието и регионалните въпроси
Йордан Атанасов Моллов висше държавен бюджет и финанси
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
Йохан Вътов Стоянов висше отбрана
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
Георги Василев Манев средно коалиционни политики
Константин Живков Бачийски висше информационните технологии и транспорта
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ
Георги Киров Георгиев висше транспорта
Валентин Христов Димитров висше икономическа политика и туризъм
Любослав Василев Благоев младежки политики и спорт
ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ
Милена Ангелова Георгиева висше организационни въпроси
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
Димитър Данчов Хаджиев средно връзки с обществеността и медиите
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
Рупен Оханес Крикорян висше вероизповеданията и правата на човека
Мирослав Костадинов Попов висше правата на човека
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
Нели Димитрова Николаева висше правни въпроси
Григор Асенов Танев висше финансови въпроси
ВЕЖДИ ЛЕТИФ РАШИДОВ
Радка Манолова Петрова висше културата
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА
Денка Стефанова Василева комуникации
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА
Емилия Радкова Масларова висше младежката заетост и други социалнополитически проблеми
Галина Христова Станчева висше законодателство и информационно обслужване
Пламен Йосифов Георгиев висше въпросите на децата , младежта и спорта
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ
Валентин Георгиев Петров висше вътрешна сигурност и обществен ред
Румен Борисов Хитов висше социология и политология
Орхан Ахмедов Исмаилов висше национална сигурност
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА
Пламен Василев Славов висше образованието и местната политика
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
Пламен Минчев Панев висше законодателството , труда и социалните политики
Евгени Георгиев Евгениев социално - икономически въпроси
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
Младен Веселинов Младенов висше право на ЕС и Евро фондове
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
Владислав Димитров Монов висше регионална политика
Мартин Тодоров Митев висше здравеопазване
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
Иван Тодоров Тодоров висше административно право
Христо Маринов Маринов висше международни отношения
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
Надя Любенова Кантарева - Барух висше образование
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
Станислав Миленов Иванов средно труда и социалната политика
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
Альоша Маков Даков висше законодателството
Станислава Бориславова Михайлова висше законадателството
Десислава Иванова Маркова висше местни политики
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ
Мария Красимирова Кожухарова законодателство и земеделието
Иван Георгиев Иванов законодателна дейност
Десислава Евгениева Петрова висше местни и законодателни политики
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
Атанас Стойнов Пъдев висше организационни и политически въпроси
Стоян Велинов Велчев висше вътрешните работи
Мая Йорданова Шишкова висше правни въпроси
ГЕОРГИ ЕВДОКИЕВ МАРКОВ
Иван Славчев Подолински висше информационни технологии
Атанас Александров Димитров висше въпросите на децата , младежта и спорта
Христо Георгиев Тодоров екология
ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ
Стоян Митев Темелиев висше Европейски политики и фондове
Мартин Василев Митрев висше регионална политика
Севелина Иванова Гогова висше въпросите на децата, младежта и спорта
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
Иван Георгиев Фурнаджиев висше законодателни инициативи
Красимир Андреев Премянов висше политиките на българите в чужбина , политически и парламентарни въпроси
ГЕОРГИ КОЛЕВ КОЛЕВ
Владимир Димитров Дончев висше околната среда и води
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ
Иванка Николова Кърджийска висше местни и законодателни политики
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
Татяна Славчева Симеонова висше връзки с обществеността
Мичо Дочев Райковски висше местно самоуправление и регионално развитие
Росен Малинов Малинов висше местната политика
ГЕОРГИ ТЕНЕВ СТАНКОВ
Иван Йовнов Илиев висше земеделието
Анастас Бончев Анастасов висше земеделие
Моника Сашова Пашова земеделска политика
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ
Захари Димитров Георгиев висше политическите въпроси и законодателство
Бойчо Цветков Момчилов висше данъчното законодателство
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
Асен Марков Рангелов висше организационни и координационни въпроси
Иван Кръстев Кръстев висше политиките на пазара на труда, ЕСФ , социално - икономическата проблематика
Адриана Ганчева Русенова висше организационно техническа дейност и медийни въпроси
ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
Радиана Красимирова Цонева висше икономически въпроси
Веселин Савов Халачев висше икономика и европейско финансиране
Илиян Стилиянов Матеев висше енергетика и околна среда
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ
Сияна Атанасова Фудулова висше регионални въпроси и законодателство
Явор Илиев Гечев висше законодателни инициативи
Еленко Любомиров Божков висше енергетика
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
Николай Михайлов Андреев технически сътрудник
Веселин Христов Милев висше здравеопазване
Асен Георгиев Балтов висше медицина
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА
Кирил Андонов Котев висше икономика
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА
Иван Димитров Адов висше енергетика
ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ
Добромир Стоянов Димитров висше законодателни инициативи
Васил Стоянов Василев висше културните политики
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
Мартин Димитров Николов висше медии
Деница Стоилова Гаджева висше медии
Анелия Желязкова Дулева средно връзки с обществеността
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА
Петър Тодоров Бакалов висше медии и култура
Кристина Атанасова Лазарова висше околна среда
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
Валентин Стефанов Василев висше местно самоуправление и местната администрация
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
Ваня Страхилова Иванова висше икономика
Татяна Василева Петкова висше екология и еврофондове
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
Младен Петков Мондешки юридически въпроси
Айхан Ахмед Етем европейски въпроси
Станислав Асенов Съйков икономика и финанси
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
Галина Иванова Бежанска висше образование и наука
Виктория Федоровна Жекова висше здравеопазване
Лидия Константинова Загорова политиките за децата и младежта
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА
Елена Фотева Арабаджиева висше култура и медии
Явор Кирилов Костов младежки политики
Мая Ман Нгуен висше медийна политика
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ
Цветелина Иванова Джурина висше местно самоуправление
Павлина Първанова Алексиева висше регионална политика
Ваньо Христов Йорданов висше технически сътрудник
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
Семир Хусеин Абу Мелих здравеопазване
Владимир Николов Николов регионална политика
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ
Апостол Лъчезаров Апостолов бюджетни , финансови и законодателни въпроси
Георги Иванов Колев законодателство
Димитър Ганчев Пелов земеделските въпроси
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
Иванка Недялкова Неделчева връзки с обществеността
Александър Борисов Хрисимов европейски въпроси
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
Румен Динев Желев земеделието
Красимир Борисов Шалев висше регионално развитие
Вълко Любенов Стоилов висше земеделие
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
Александър Красимиров Нейчев висше организационни и юридически въпроси
Даниел Сергеев Тунчев висше правни въпроси
Боряна Сашова Алексова висше селско стопанство и икономика
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
Павел Маринов Маринов висше законодателството и регионалните въпроси
Яна Николаева Лазарова законодателна дейност
Венцислав Жечков Добриков висше вътрешна сигурност и обществен ред
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА
Добрин Ненов Данев висше селскостопанската политика
Иван Добромиров Гороломов висше парламентарната дейност
Васил Стефанов Самарски висше икономика и образование
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
Десислава Георгиева Йорданова висше организационно-политически въпроси и местно самоуправление
ДОРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА
Юлиян Стоилов Николов висше икономическото развитие
Крум Огнянов Маноилов вероизповеданията и правата на човека
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
Петър Владимиров Димитров висше социално - икономически въпроси
Екатерина Димитрова Истаткова висше финансово - икономически въпроси
Милена Руменова Милошева висше икономически въпроси и регионално развитие
ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ
Антон Динев Тодоров висше политология
Илияна Василева Бранзелова висше публична администрация
Юлий Сашков Юлиев висше политология
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА
Стефан Христофоров Аксиев висше вътрешна сигурност и обществен ред
Ламбри Ничев Ничев висше вероизповедания
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ
Сезгин Юсеин Мехмед младежките политики
Муси Славчов Стоянов младежките политики
Алексей Йорданов Алексеев висше законодателство и политически въпроси
ЕМИЛ ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ
Антон Илиев Станков висше право
Пепа Веселинова Гроздева висше бюджет и финанси
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ
Добромира Желева Вълчева икономическа политика
ЕМИЛ СЕРАФИМОВ ТОНЧЕВ
Красимир Иванов Герчев висше регионална политика
Любен Петров Татарски висше икономика и туризъм
Георги Димитров Шапков висше вътрешна сигурност
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
Сали Мехмедов Табаков висше правни въпроси
Дамян Диянов Попов въпроси по културата
Пламен Иванов Тодоров технически сътрудник
ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД
Ердинч Исмаил Хайрула регионално развитие
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ
Румен Стоянов Овчаров висше политически въпроси
Теодор Симеонов Славев висше политически въпроси
Марин Василев Пенков висше икономика и туризъм
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
Димитър Стоянов Дъбов висше политически въпроси , регионална политика и сигурност
Калоян Драгомиров Паргов висше политически въпроси и местно самоуправление
Пламен Стоилов Фердов висше вътрешна сигурност и обществен ред
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ
Борислав Гуцанов Гуцанов висше местната политика и законодателство
Георги Миланов Миланов висше информационни технологии и съобщения
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
Георги Николов Мърков висше въпросите свързани с развитието на спорта в България
Мая Тодорова Тодорова висше въпросите на децата , младежта и спорта
Христина Спасова Колева висше организационно - технически
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ
Елка Симеонова Баръмова медийна политика и връзки с обществеността
Менко Петров Менков висше правни въпроси
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
Янка Атанасова Кюркчиева висше законодателството и парламентарния контрол в сферата на здравеопазването
Красимира Стоева Цолова висше здравеопазване
Йордан Йорданов Христов висше здравеопазване
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА
Мариана Василева Аршева висше образование, медии и култура
Стефан Василев Василев информационни технологии
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
Огнян Цветков Иванов висше здравеопазване
Георги Михайлов Георгиев висше здравеопазване
Михаил Георгиев Вълчев висше правни въпроси
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
Айсун Айдънов Авджиев социални въпроси
Митхат Сабри Метин външна политика
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
Цветелина Цветанова Петрова висше бюджет и финанси
Камелия Каменова Бранкова средно връзки с обществеността
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
Невена Костова Цачева - Христова законодателство и образавание
Иван Тодоров Карагьозов законодателство и образование
Валентина Василева Богданова висше образование
ИХСАН ХАЛИЛ ХАККЪ
Мюмюн Сали Мюмюн младежки политики
Рушен Мехмед Риза висше икономически въпроси
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
Жеко Велев Кунев висше земеделието
ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ
Ивайло Пламенов Джилянов висше младежки дейности
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
Асен Ботьов Рашков средно организационна дейност
Мехмед Лятиф Расим висше икономическа политика и финанси
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ
Атанас Зафиров Зафиров висше парламентарната дейност
Петър Григоров Караиванов висше земеделието и браншовите организации
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ
Иван Димитров Грънчаров висше икономически въпроси и местно самоуправление
КАЛИН НИКОЛОВ ПОПОВСКИ
Цветан Иванов Миньовски висше икономическите въпроси и сигурността
Албена Иванова Кърпачева - Балчева висше социални дейности и здравеопазване
Емил Русанов Трифонов висше социалната сфера
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ
Георги Минев Хараланов висше сигурността и отбраната
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
Калоян Росенов Панчелиев висше военна дейност
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
Бояна Димитрова Бозаджиева висше политически и медийни въпроси
Янаки Боянов Стоилов висше политическите въпроси и законодателен процес
Славчо Георгиев Велков висше политически въпроси и национална сигурност
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ
Петьо Нинков Цеков висше културата и медиите
Момчил Пламенов Янков висше външна политика и национална сигурност
Красимир Стоянов Пандев висше здравеопазване и социални дейности
КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ
Гавриел Борисов Апостолов висше социална икономика
Дарина Ефремова Софтева висше правни и социални въпроси
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
Иван Колев Димитров висше регионални въпроси
Лилия Георгиева Георгиева висше вътрешна сигурност и обществен ред
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
Евгени Захариев Кирилов висше външна политика и европейски въпроси
Евгени Иванов Филипов средно организационно-технически въпроси
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА
Ивелина Петрова Петрова висше политическите и законодателни въпроси
Ангел Йорданов Вълков висше организационно - технически въпроси
Николай Георгиев Григоров висше регионалните политики
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ
Георги Илиев Хаджийски висше законодателство и организационни въпроси
Николай Боянов Маринов икономическата политика
Александър Григоров Петров висше изборното законодателство
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА
Алеко Константинов Кюркчиев висше здравеопазване
Любомир Диков Чипилски висше здравеопазване
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ
Добромир Мартинов Задгорски цялостната дейност
Павлета Давидова Давидова висше финансите
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ
Ралица Илиева Андреева - Любенова висше регионалната политика и местното самоуправление
Мартин Мариов Жлябинков висше връзка с избирателите
Милен Стоянов Георгиев висше правни въпроси
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
Стоил Петромил Сотиров висше право
Панчо Димитров Радев висше право
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ
Петър Василев Мутафчиев висше законодателството и в 17-и Пловдивски МИР
Петя Георгиева Пищронова - Стоянова висше подпомага дейността на н.п. към КРПБМС и КОСВ
МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
Иван Тодоров Димитров висше спорт
Петя Христова Кузева висше медии
Петър Петров Георгиев висше икономика
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
Мита Дончева Георгиева висше местната власт , бюджетната и икономическа политика
Димо Красимиров Василев висше политически анализи и информационно осигуряване
МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ
Росица Георгиева Милчева висше наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Мария Иванова Константинова висше връзки с обществеността и медии
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
Свилен Милков Тутеков висше образование и религиозни въпроси
Венцислав Младенов Везиров висше българо- немски културни отношения
Петър Димитров Петров висше младежки и студентски въпроси
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
Пламен Огнянов Църноречки регионална политика
Петя Тихомирова Лазарова образование
Татяна Велева Дикова висше образование
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ
Ганчо Стелиянов Чурков висше политически въпроси
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ
Димитър Николов Димитров висше социално - икономическото законодателство
МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ
Светослав Иванов Фъсов регионална политика
Рангел Георгиев Матански земеделие
Илия Василев Кирчев икономическа политика
МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
Камен Костов Костадинов национална сигурност и контрол на службите
Дурхан Мехмед Мустафа земеделие
Мюмюн Мустафа Юсуф земеделие
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА
Десислава Юриева Карамитрова - Проданова висше законодателството , труда и социалните политики
Ганчо Димитров Колаксъзов висше законодателство и европейски политики
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
Красимира Пенева Анастасова образованието
Йорданка Димитрова Колева средно технически сътрудник
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
Айсел Исмаил Руфат висше регионално развитие
Нихат Тахир Кабил земеделие
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ
Стефан Иванов Танев висше законодателство и местна власт
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ
Атанас Георгиев Иванов вероизповедания
Христо Пламенов Панайотов висше пощите и съобщенията
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ
Петър Петков Петров висше право
Николай Емилов Михов висше медии
Генадий Христов Атанасов средно местно самоуправление
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
Георги Тодоров Божинов висше законодателството и политически въпроси
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ
Румен Данчев Банков висше рег. политика, местно самоуправление, транспорт, информационни технологии и съобщения
Атанас Тодоров Мерджанов висше външна политика , отбрана , вътрешна сигурност и обществен ред , прилагането и използването на специалните разузнавателни средства
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ
Стоян Проданов Иванов висше организационни и регионални въпроси
Станислав Райчев Велинов висше висшето образование
Ивана Нечева Пехливанова висше национална сигурност и външна политика
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ
Емил Страхилов Костадинов висше местната политика и законодателството
Николай Кирилов Георгиев средно местните политики и местното самоуправление
Костадин Михайлов Юнчов висше социална политика
НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА
Иван Вълков Колев висше правни въпроси
Здравко Кирилов Митков законодателството за културата
Гергана Сашова Алексова законодателството и културата
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
Петър Николаев Дучев висше медии
Алена Първанова Соколчева висше връзки с обществеността
Адриан Христов Асенов средно медии
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
Богдан Мирославов Кирилов средно събира и обработва информация
Атанас Владимиров Атанасов висше организационно - технически
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
Анатоли Димитров Йонов организационно - технически въпроси
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
Ангел Иванов Ангелов висше земеделие и храни
Живко Кирилов Иванов висше европейски въпроси и еврофондове
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
Методи Лазаров Бунджулов висше образование
Димитър Йорданов Йорданов висше вътрешна сигурност и обществен ред
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
Веселин Янчев Василев регионална политика
ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
Атанас Любомиров Найденов висше регионална политика
Дарин Ангелов Ангелов висше икономика и туризъм
ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ
Ирена Лъчезарова Георгиева висше правни въпроси
Климент Минев Найденов висше регионална политика , благоустройство и местно самоуправление
Николай Христов Щерев висше енергетика и регионално развитие
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА
Мажд Ахмад Алгафари висше външна политика
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
Димитър Ангелов Горов висше законодателството
Пламен Павлов Свиленов средно технически сътрудник
Евгени Георгиев Гюнкин средно технически сътрудник
РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА
Тодор Николов Петков висше култура и вероизповедения
Красимир Иванов Димитров висше култура и вероизповедания
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ
Красимира Георгиева Кънева висше външната политика
Мирела Христова Христова средно външна политика
Ивайло Йовчев Йовчев висше транспорт, информационни технологии и съобщения
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
Мустафа Фахри Ахмед регионална политика
Атанас Стоянов Тасев енергетика
РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ
Васил Цветанов Бенов висше правните проблеми
Йордан Александров Лазов висше транспорта и евро финансиране
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ
Ирена Николаева Христова - Петрова висше бюджетната сфера
Георги Симеонов Горанов висше трудовото право и профсъюзите
Кирил Стоянов Желев висше финанси и икономика
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
Десислава Иванова Терзиева - Иванова регионалнато развитие и околната среда и водите
Явор Николов Димитров земеделие и храни и общо законодателство
Жечко Георгиев Йорданов висше околната среда и земеделието
РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ
Ивелин Боянов Митев висше образование
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
Явор Бориславов Куюмджиев висше регионални въпроси и законодателство
Георги Григоров Гогов висше управлението на селското стопанство
Мариян Тонев Дечев средно преработвателната промишленост
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ
Едиз - Ханиф Баязидов Саидов младежките политики
Ружди Алириза Хасан местно самоуправление
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
Димитър Иванов Григоров икономическа политика и финанси
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ
Атанас Иванов Иванов висше правни въпроси
СИМЕОН ХРИСТОВ СИМЕОНОВ
Илия Маринов Ценев отбраната
СЛАВИ ДИЧЕВ НЕЦОВ
Димитър Петров Петров висше социална дейност
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
Васил Иванов Точков висше юридически въпроси и законодателство
Боряна Калчева Хинова висше транспорт , информационни технолигии и съобщения
Николай Трайков Николов висше отбраната и сигурността
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
Адриан Ивов Скримов средно връзка с избирателите и медийно отразяване
Кръстинка Иванова Ботева висше регионалната политика и местното самоуправление
СТАНИСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
Георги Атанасов Темелков висше информационните технологии и съобщения
Георги Николаев Кръстев висше информационните технологии и съобщения
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
Станил Станиславов Станилов висше образование и наука
Георги Михайлов Сенгалевич висше култура
СТАНИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОЯНОВА
Иво Милев Маев образованието
Венцислав Милков Георгиев висше земеделие
СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
Апостол Стефанов Апостолов младежките политики
Пламен Цветков Манолов висше икономика
Данаил Тодоров Георгиев висше въпросите на децата, младежта и спорта
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ
Александър Любомиров Пенков средно правни въпроси
Радослав Георгиев Илиевски висше законодателство
Габриела Спасова Хитова висше здравеопазването и областната администрация
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
Невяна Пешева Малчева висше цялостната ми дейност
Емил Жаклен Бехар висше дейността по организационно - технически
Иван Данев Токаджиев висше медийното законодателство и културата
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
Мариана Радева Бояджиева висше образованието , науката , културата и младежката политика
Иван Максимов Пешев средно организационно - технически
Вяра Емилова Йорданова висше политическа информация
ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ
Гюлжан Хамдиева Мехмедова икономически въпроси
Денис Бориславов Беев правни въпроси
Емил Ангелов Кючуков здравна политика
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
Коста Генков Базитов висше образованието
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
Асен Димитров Гагаузов висше политически въпроси и законодателство
Емил Цветанов Иванов висше финансово - икономически въпроси
Костадин Иванов Сирлещов висше законодателство
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА
Теодора Иванова Грънчарова - Мурджева висше законодателна сфера
Христо Цветанов Монов висше социалната сфера, свързана с децата в риск
ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ
Лилия Атанасова Борисова висше политиките за българите в чужбина
Станислава Борисова Стойнова висше култура
ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ
Янчо Пеков Таков висше медийни въпроси
Жезко Давид Давидов висше медийни и външнополитически въпроси
Светослав Стефанов Терзиев висше външна политика и Европейски съюз
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
Таню Христов Киряков висше младежката политика и политически въпроси
Лилия Валериева Монова - Асенова висше законодателство
ХАМИД БАРИ ХАМИД
Любомир Драгомиров Йосифов вътрешна сигурност
Нида Намъков Ахмедов регионална политика
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
Исмет Абил Абил икономика
Ердинч Илияз Хаджиев здравеопазването
Тунчер Мехмедов Кърджалиев здравеопазване
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ
Георги Стоянов Ваташки висше медийна политика
Стела Кирова Богданова висше вътрешен ред и сигурност
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
Атанас Андонов Бояджиев икономическа политика
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ
Красимир Стоянов Стоянов висше парламентарна
Милка Христова Христова висше икономически въпроси и местна власт
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
Веселина Ангелова Юрукова висше регионална политика
ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ
Петър Илиев Дулев висше регионални въпроси и законодателство
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
Карлос Арналдо Контрера висше гражданско право
Боян Боянов Ботйов висше история
ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ
Николай Евгениев Димитров висше медии
Красимира Рангелова Иванова висше законодателна
Гергана Антонова Николова - Ширкова висше здравеопазване
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ
Сотир Георгиев Ушев социалната дейност
Владимир Ваньов Димитров висше околната среда и водите