Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарен контрол по чл.104 (Архив за 42-ро и 43-то НС)
Адресат Относно Вносител
1 Илияна Цанова, служебен заместник министър-председател по управление на средствата от Европейския съюз одобрението на оперативните програми от страна на Европейския съюз
2 Георги Близнашки, служебен министър-председател актуализацията на Бюджета на Република България
3 Георги Близнашки, служебен министър-председател Концепция на Министерството на земеделието и храните относно прилагане директните плащания в Република България
4 Христо Иванов, служебен заместник министър-председател по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и служебен министър на правосъдието има ли изготвена стратегия за превенция на нарастващото насилие на етническа основа
5 Георги Близнашки, служебен министър-председател отпуснати допълнителни средсва от Министерски съвет на Президента на Република България, и на СЕМ
6 Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране КТБ мерки за спасаване на банката
7 Георги Близнашки, служебен министър-председател предприети мерки от МС относно малтретиране на възрастни хора в село Малко Градище, Хасково
8 Йордан Христосков, служебен заместник министър-председател по социална политика и служебен министър на труда и социалната политика Спиране на проект за ремонт на детско отделение в болницата в Смолян
9 Христо Иванов, служебен заместник министър-председател по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и служебен министър на правосъдието Единна информоционнасистема за противодействие на престъпността
10 Георги Близнашки, служебен министър-председател политиката на МС по отношение на обществените поръчки
11 Йордан Христосков, служебен заместник министър-председател по социална политика и служебен министър на труда и социалната политика ранното пенсиониране на хората работещи в условията на 1 ва и 2 ра категория труд
12 Георги Близнашки, служебен министър-председател КТБ - проследяване на сигурнотта на банката от ДАНС
13 Георги Близнашки, служебен министър-председател Превенция от страна на МС за наводненията в страната
14 Христо Иванов, служебен заместник министър-председател по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и служебен министър на правосъдието Съдебната реформа, и мястото на прокуратурата в досъдебната система и бъдещето на следствието
15 Георги Близнашки, служебен министър-председател Сваляне от въоръжение на всички руски изтребители
16 Георги Близнашки, служебен министър-председател общата система на национална сигурност