Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарен контрол по чл.104 (Архив за 42-ро и 43-то НС)
Адресат Относно Вносител
1 Бойко Борисов, Министър-председател на Република България мерки на правителството във връзка с наводненията в страната
2 Бойко Борисов, Министър-председател на Република България риск за националната сигурност на страната
3 Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси ефективни действия и мерки по препоръките в доклада на ЕК
4 Бойко Борисов, Министър-председател на Република България удължаването на срока на действие на 5 и 6 блокове на АЕЦ "Козлодуй"
5 Бойко Борисов, Министър-председател на Република България ревизия в енергетиката, и изнасяне на получените резултати пред обществото
6 Бойко Борисов, Министър-председател на Република България съдбата на българското население в Украйна
7 Бойко Борисов, Министър-председател на Република България средства изнесени от България от чуждестранни инвеститори
8 Бойко Борисов, Министър-председател на Република България създаване на команден център на НАТО в България
9 Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси отразяване на съдебната реформа в доклада на ЕК
10 Бойко Борисов, Министър-председател на Република България политиката на правителството във връзка с наводненията в страната
11 Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика социалната политика във връзка със семейните помощи за деца
12 Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика пресъединяването на Република България към Европейския банков съюз
13 Бойко Борисов, Министър-председател на Република България стратегия за управление на Сребърния фонд, за увеличаване на доходността
14 Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси Служба "Противопожарна безопастност"
15 Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
16 Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика социалната политика на провителството върху военните кадри