Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарен контрол по чл.104 (Архив за 42-ро и 43-то НС)
Адресат Относно Вносител
1 Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация бежанския натиск и мерките на правителството
2 Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика подготовка на изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г.
3 Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация Законопроект за Държавния бюджет на Република България, в частта му засягаща структурите на МВР
4 Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация осигуряване на сигурността при провеждане на изборите 2015 г.
5 Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси Решение на Европейския парламент, относно забрана за отгеждане на ГМО
6 Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика политика за справяне с бедността
7 Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика тенденции за обезлюдяване на районите с ниска заетост
8 Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация ангажименти на Република България за приемане на бежанци (квоти)
9 Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика увеличаване на данъчноосигурителните прагове
10 Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика Оперативна програма за развитие на селските райони
11 Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация завършване на оградата на българо-турската граница до края на годината