Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/12/2018 - 14/12/2018
Проект за програма на Народното събрание. Предстои да бъде гласувана на заседанието в сряда.


 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Вежди Рашидов, 19.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 14.11.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Гергана Стефанова и група народни представители, 23.2.2018 г.; Данаил Кирилов, Христиан Митев, Емил Димитров и Искрен Веселинов, 16.11.2018 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносители: Александър Сиди и група народни представители, 9.10.2018 г.; Министерски съвет, 5.11.2018 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 25.10.2018 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 8.10.2018 г.; Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев, 9.10.2018 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи (Вносители: Михаил Христов и Крум Зарков, 3.10.2018 г.).
 6. Проект на решение за попълване на ръководството на Комисията по външна политика (Вносител: Корнелия Нинова, 27.11.2018 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2018 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 8.11.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 13 декември 2018 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията (Вносител: Александър Ненков и група народни представители, 28.11.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 13 декември 2018 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 23.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 8.11.2018 г.) – точка трета за четвъртък, 13 декември 2018 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносител: Данаил Кирилов, 10.12.2018 г.) – точка първа за петък, 14 декември 2018 г.
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2018 г.).
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума