Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/07/2001
1. Приемане на оставка на Министерския съвет.2. Проект за решение за избиране на Временна комисия по Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносител: н.п. Пламен Панайотов; 5.7.2001 г.).


3. Проект за решение за изменение и допълнение на Пра-вилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносител: н.п. Пламен Панайотов; 5.7.2001 г.) и проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организа-цията и дейността на Народното събрание (Вносител: н.п. Янаки Стоилов; 5.7.2001 г.).
Форма за търсене
Ключова дума