Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
03/10/2001 - 05/10/2001
Предложения по чл. 40, ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.1. Законопроект за ратифициране на Кредитното споразумение между Република България - заемополучател, Българската народна банка - агент на заемополучателя, и Банка Китай - заемодател (Вносител: Министерски съвет; 20.8.2001 г.).


2. Първо четене на законопроекта за международните договори на Република България (Вносител: Министерски съвет; 18.9.2001 г.).


3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносител: Нина Чилова и група народни представители; 19.9.2001 г.).


4. Първо четене на законопроекти за счетоводството (Вносител: Надежда Михайлова и група народни представители; 19.7.2001 г. ; Иван Искров и група народни представители, 25.9.2001 г.).


5. Първо четене на законопроекта за независимия финансов одит (Вносител: Иван Искров и група народни представители; 25.9.2001 г.).


6. Второ четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за радиото и телевизията (Приет на първо четене на 28.9.2001 г.).


7. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания