Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/02/2003 - 28/02/2003
1. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия по искането на главния прокурор за разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител Никола Джипов Николов (Вносител: Борислав Ралчев; 25.2.2003 г.).

2. Проект за решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за изготвяне на Правилник за устройството и дейността на администрацията на Народното събрание (Вносител: Константин Пенчев; 25.2.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права (Вносител: Министерски съвет; 14.1.2003 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за присъединяване на Република Хърватия към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (Вносител: Министерски съвет; 5.2.2003 г.).

5. Законопроект за ратифициране на Допълнителен протокол № 12 към Централноевропейското споразумение за свободна търговия (Вносител: Министерски съвет; 5.2.2003 г.).

6. Законопроект за ратифициране на Договора между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (Вносител: Министерски съвет; 20.1.2003 г.).

7. Законопроект за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината (Вносител: Министерски съвет; 4.2.2003 г.).

8. Законопроект за ратифициране на рамкови кредитни споразумения между Банката за развитие към Съвета на Европа и "Насърчителна банка" АД и Република България (Вносител: Министерски съвет; 10.2.2003 г.).

9. Законопроект за прекратяване действието на Договора за дружба и сътрудничество между Народна република България и Корейската народно-демократична република (Вносител: Министерски съвет; 15.11.2002 г.).

10. Първо четене на законопроекта за пчеларството (Вносители: Коста Костов и Венцислав Върбанов; 22.1.2003 г.).

11. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Приет на първо четене на 25.9.2002 г.).

12. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от Народното събрание на 7.2.2003 г. и върнат с Указ № 62 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

13. Проект за решение за избиране на председател, заместник-председатели и членове на Комисията за финансов надзор (Вносител: Иван Искров; 24.2.2003 г.).

14. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия (Вносители: Джевдет Чакъров и Лютви Местан; 25.2.2003 г.).

15. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (Приет на първо четене на 15.1.2003 г.).

16. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за административното производство (Вносители: Валери Димитров и Константин Пенчев; 10.1.2003 г.).

17. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносители: Владимир Дончев и група народни представители; 18.12.2002 г.).

18. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума