Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
02/05/2018 - 04/05/2018 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България": Първо гласуване на Законопроект за възрастните хора (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 26.7.2017 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Обединени патриоти": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Валентин Касабов и група народни представители, 30.11.2017 г.).
 3. Проект на решение за освобождаване на заместник-председателя на Народното събрание Емил Маринов Христов (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 27.4.2018 г.).
 4. Проект на решение за попълване състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред (Вносител: Цветан Цветанов, 26.4.2018 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (Вносител: Министерски съвет, 19.3.2018 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Вносител: Министерски съвет, 5.4.2018 г. и 17.4.2018 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносител: Министерски съвет, 19.4.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 3.5.2018 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за „Държавен вестник“ (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 20.4.2018 г.).
 9. Проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 19.4.2018 г.).
 10. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари - 31 декември 2017 г. (Вносител: Съвета за електронни медии, 30.3.2018 г.).
 11. Изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-н Николай Нанков, на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно напредъка по приоритетните пътни проекти (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 2.5.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 3.5.2018 г.
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания