Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
09/05/2018 - 11/05/2018 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 17.4.2018 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (Общ проект изготвен от Комисията по земеделието и храните, въз основа на приетите на първо гласуване на 19.10.2017 г. законопроекти с вносители: Йордан Апостолов, Борис Ячев и Христиан Митев, 5.9.2017 г.; Запрян Янков и група народни представители, 27.9.2017 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 5.4.2018 г. Приет на първо гласуване на 25.4.2018 г.).
 4. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по бюджет и финанси, 3.5.2018 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие (Вносители: Министерски съвет, 20.4.2018 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 26.4.2018 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 27.4.2018 г.).
 8. Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари - 31 декември 2017 г. (Вносител: Съвета за електронни медии, 30.3.2018 г.) - точка първа за четвъртък, 10.5.2018 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за защита от домашното насилие (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 2.2.2018 г.).
 10. Изслушване на министъра на икономиката Емил Караниколов, на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно състоянието на бизнес-климата в България (Вносители: Даниела Савеклиева и група народни представители, 9.5.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 10.5.2018 г.
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 12.3.2018 г., Приет на първо гласуване на 28.3.2018 г.) – точка трета за четвъртък, 10.5.2018 г.
 12. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносители: Данаил Кирилов, Христиан Митев, Гергана Стефанова и Хамид Хамид, 10.5.2018 г.) - точка първа за петък, 11.5.2018 г.
 13. Проект на решение по повод законодателния пакет за мобилност на Европейската комисия (Вносители: Цветан Цветанов, Корнелия Нинова, Мустафа Карадайъ, Валентин Касабов и Гергана Стефанова, 10.5.2018 г.) – точка втора за петък, 11.5.2018 г.
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания