Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/06/2018 - 08/06/2018 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Обединени патриоти": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Красимир Богданов група народни представители, 21.02.2018 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Законопроект за ратифициране на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд (Вносител: Министерски съвет, 21.5.2018 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Вносители: Емил Димитров и група народни представители, 14.12.2017 г.).
 4. Избор на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 9.5.2018 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за кредитните институции (Вносител: Менда Стоянова, 2.5.2018 г. Приет на първо гласуване на 16.5.2018 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (Вносител: Министерски съвет, 4.5.2018 г.).
 7. Проект на решение за отмяна на Решение на Народното събрание от 29.03.2012 г. за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“, обн. ДВ. бр. 28 от 2012 г. (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 1.6.2018 г.) и Проект на решение за възобновяване на действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“, съвместно със стратегически инвеститор, на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция, чрез отделяне на активите и пасивите за проекта АЕЦ „Белене“ в отделно проектно дружество (Вносители: Валентин Николов, Александър Ненков, Данаил Кирилов, Юлиан Ангелов, Искрен Веселинов и Борис Вангелов, 5.6.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 7 юни 2018 г.
 8. Проект на решение за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ и на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“ (Вносител: Министерски съвет, 21.5.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 7 юни 2018 г.
 9. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 21.5.2018 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Вносители: Министерски съвет, 22.1.2018 г.; Искрен Веселнов и група народни представители, 15.2.2018 г.; Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков, 5.4.2018 г.; Христиан Митев и група народни представители, 11.5.2018 г.; Александър Ненков и група народни представители, 11.5.2018 г.).
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания