Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/06/2018 - 22/06/2018 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Емил Христов и група народни представители, 26.4.2017 г. Приет на първо гласуване на 22.5.2018 г.) - продължение.
 2. Проект на решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса (Вносител: Комисията по здравеопазването, 14.6.2018 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Вносители: Валентин Касабов и група народни представители, 3.5.2018 г. Приет на първо гласуване на 30.5.2018 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Крум Зарков и група народни представители, 22.5.2018 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносители: Иван Миховски и група народни представители, 27.4.2018 г. Приет на първо гласуване на 22.5.2018 г.).
 6. Проект на решение за одобрение на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Омбудсмана (Вносител: Омбудсмана на Република България, 5.4.2018 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (Вносител: Министерски съвет, 19.3.2018 г. Приет на първо гласуване на 3.5.2018 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 1.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 22.6.2017 г.).
 9. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г. (Вносител: Комисията за защита на конкуренцията, 30.5.2018 г.).
 10. Отчет за дейността на Българската телеграфна агенция за 2017 г. (Вносител: Генералният директор на Българската телеграфна агенция, 9.5.2018 г.).
 11. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 г. (Вносител: Комисията за енергийно и водно регулиране, 28.3.2018 г.).
 12. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания