Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
04/07/2018 - 06/07/2018 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Движение за права и свободи": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (Вносители: Делян Пеевски, Йордан Цонев, Хамид Хамид и Велислава Кръстева, 6.2.2018 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Корнелия Нинова група народни представители, 13.12.2017 г.).
 3. Проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г. (Вносител: Комисията по бюджет и финанси; 29.6.2018 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Николай Александров и група народни представители, 20.6.2018 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (Вносител: Министерски съвет, 1.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 13.6.2018 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносители: Йордан Апостолов и група народни представители, 20.6.2018 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 1.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 22.6.2017 г.) - продължение.
 8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция „Пътна инфраструктура“ при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 7.6.2018 г.) – точка втора за петък, 6 юли 2018 г.
 9. Проект на решение за предсрочно прекратяване на пълномощията на Иван Николаев Иванов като член и председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 29.6.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 5 юли 2018 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (Вносители: Делян Добрев и група народни представители, 20.6.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 5 юли 2018 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 29.6.2018 г.) – точка трета за петък, 6 юли 2018 г.
 12. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 13.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 27.6.2018 г.) – точка четвърта за петък, 6 юли 2018 г.
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда (Вносител: Министерски съвет, 21.5.2018 г.).
 14. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Драгомир Стойнев, 5.7.2018 г.) – точка първа за петък, 6 юли 2018 г.
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания