Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
11/07/2018 - 13/07/2018 1. Проект на решение за приемане на Процедурни правила по прилагането на чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносител: Данаил Кирилов, 10.7.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (Вносители: Александър Сабанов и група народни представители, 4.7.2018 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Вносители: Емил Димитров и група народни представители, 14.12.2017 г. Приет на първо гласуване на 6.6.2018 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда (Вносител: Министерски съвет, 21.5.2018 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет, 9.11.2017 г. Приет на първо гласуване на 23.5.2018 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 1.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 22.6.2017 г.) - продължение.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 29.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 6.7.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 12 юли 2018 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет, 4.6.2018 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Христиан Митев и група народни представители, 11.5.2018 г.).
 10. Изслушване на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с блокирани лекарствени продукти, съдържащи вредни примеси (Вносител: Цвета Караянчева, 11.7.2018 г.).
 11. Доклад за участието на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (януари - юни 2018 г.) и за основните приоритети по време на Австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз (юли - декември 2018 г.) (Вносител: Министерски съвет, 11.7.2018 г.) – точка първа за петък, 13 юли 2018 г.
 12. Парламентарен контрол – петък, 13 юли 2018 г., след приключване на точка единадесета.
Форма за търсене
Ключова дума