Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/07/2018 - 20/07/2018 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 29.6.2018 г.).
 2. Проект на решение за прекратяване на действията по предоставяне на концесия за летище София (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 5.7.2018 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 8.6.2018 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (Вносители: Николай Александров и група народни представители, 20.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 4.7.2018 г.).
 5. Проект на решение за създаване на Временна комисия за разглеждане на постъпили сигнали от граждани за обучението и изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 17.7.2018 г.).
 6. Проект на решение за приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“ (Вносител: Министерски съвет, 2.7.2018 г.).
 7. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 21.5.2018 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 1.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 22.6.2017 г.) - продължение.
 9. Избор на членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 27.6.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 19 юли 2018 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет, 4.6.2018 г.).
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 13.6.2018 г.) – точка първа за петък, 20 юли 2018 г.
 12. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 27.6.2018 г.) – точка втора за петък, 20 юли 2018 г.
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (Вносители: Славчо Атанасов и група народни представители, 6.7.2018 г.) – точка трета за петък, 20 юли 2018 г.
 14. Парламентарен контрол, включващ: 14.1. Разисквания по питане от народния представител Корнелия Нинова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов относно политиката на правителството по въпросите на миграцията в България и Европа; 14.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания