Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
25/07/2018 - 27/07/2018 1. Изслушване на министъра на труда и социалната политика на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно хода на подготовката на законодателни промени от Министерството на труда и социалната политика за гарантиране на правата на хората с увреждания (Вносители: Светлана Ангелова и група народни представители, 24.7.2018 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 1.6.2017 г. Приет на първо гласуване на 22.6.2017 г.) - продължение.
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Вносители: Александър Ненков и група народни представители, 12.7.2018 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на Планове за управление на речните басейни и на Планове за управление на риска от наводнения за Република България между Министерство на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2018 г.).
 5. Проект на решение за предприемане на действия за постигане на споразумение по Дело COMP/B1/AT.39849 - БЕХ Газ (Вносители: Делян Добрев, Валентин Николов и Александър Ненков, 16.7.2018 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносител: Министерски съвет, 21.6.2018 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (Вносители: Славчо Атанасов и група народни представители, 6.7.2018 г. Приет на първо гласуване на 20.7.2018 г.).
 8. Ново обсъждане на Закона за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, приет от Народното събрание на 18 юли 2018 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 197 от 20 юли 2018 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 29.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 18.7.2018 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (Вносители: Делян Добрев и група народни представители, 20.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 5.7.2018 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Крум Зарков и група народни представители, 22.5.2018 г. Приет на първо гласуване на 20.6.2018 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносител: Министерски съвет, 4.6.2018 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Вносители: Николай Александров и група народни представители, 13.6.2018 г.).
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

  Последни заседания