Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
17/10/2018 - 19/10/2018 1. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2017 г. (секретно) и проект за решение (Вносител: Министерски съвет, 20.4.2018 г.) – на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанието в тази му част е закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация „секретно“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
 2. Годишен доклад за дейността на Служба „Военна информация“ през 2017 г. (секретен) и проект за решение (Вносител: Министерски съвет, 13.4.2018 г.) – на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанието в тази му част е закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация „секретно“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
 3. Годишен доклад за дейността на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2017 г. (поверителен) и проект за решение (Вносител: Министерски съвет, 13.4.2018 г.) – на основание чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, заседанието в тази му част е закрито, тъй като докладът е с ниво на класификация „поверително“, съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
 4. Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г. (Вносител: Министерски съвет, 20.7.2018 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници (Вносител: Министерски съвет, 19.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 12.9.2018 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносители: Йордан Апостолов и група народни представители, 20.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 4.7.2018 г.).
 7. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Цветан Цветанов, 18.10.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 18 октомври 2018 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносител: Министерски съвет, 11.10.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 18 октомври 2018 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 8.6.2018 г. Приет на първо гласуване на 18.7.2018 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за предприятията на социалната и солидарна икономика (Вносител: Министерски съвет, 6.8.2018 г. Приет на първо гласуване на 26.9.2018 г.).
 11. Проект на решение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в областта на здравеопазването (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 15.10.2018 г.) – точка първа за петък, 19 октомври 2018 г.; гласуването на проекта за решение е не по-рано от 24 часа от приключване на разискванията, съгласно чл. 110, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
 12. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2018 г.) (Вносител: Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 10.10.2018 г.) – точка втора за петък, 19 октомври 2018 г.
 13. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия (Вносител: Министерски съвет, 25.9.2018 г.).
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания