Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/12/2018 - 14/12/2018 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Вежди Рашидов, 19.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 14.11.2018 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Гергана Стефанова и група народни представители, 23.2.2018 г.; Данаил Кирилов, Христиан Митев, Емил Димитров и Искрен Веселинов, 16.11.2018 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроекти за изменение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносители: Александър Сиди и група народни представители, 9.10.2018 г.; Министерски съвет, 5.11.2018 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 25.10.2018 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 8.10.2018 г.; Цветан Цветанов, Данаил Кирилов, Емил Димитров и Христиан Митев, 9.10.2018 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за българските лични документи (Вносители: Михаил Христов и Крум Зарков, 3.10.2018 г.).
 6. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносители: Корнелия Нинова, 27.11.2018 г.; Красимир Велчев, 12.12.2018 г.; Борис Ячев и Искрен Веселинов,12.12.2018 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2018 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 8.11.2018 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията (Вносител: Александър Ненков и група народни представители, 28.11.2018 г.) – точка първа за четвъртък, 13 декември 2018 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 23.10.2018 г. Приет на първо гласуване на 8.11.2018 г.) – точка втора за четвъртък, 13 декември 2018 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Вносител: Данаил Кирилов, 10.12.2018 г.) – точка първа за петък, 14 декември 2018 г.
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (Вносител: Министерски съвет, 20.11.2018 г.).
 13. Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на всички данни, факти и обстоятелства по повод изнесените в европейски и български медии твърдения за скандалната подкупна схема при придобиване на българско гражданство от чужди граждани (Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители, 26.4.2018 г.).
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания