Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/03/2019 - 08/03/2019 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група на ПП ГЕРБ: Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 14 февруари 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 35 от 23 февруари 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Движение за права и свободи": Проект на решение относно нарастване на неофашистките прояви в Европа и България (Вносители: Мустафа Карадайъ и група народни представители, 30.1.2019 г.).
 3. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 14 февруари 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 35 от 23 февруари 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 4. Второ гласуване на Законопроект за социалните услуги (Вносител: Министерски съвет, 11.12.2018 г. Приет на първо гласуване на 18.1.2019 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Общ проект изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, въз основа на приетите на първо гласуване на 13.6.2018 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 22.1.2018 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 15.2.2018 г.; Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков, 5.4.2018 г.; Христиан Митев и група народни представители, 11.5.2018 г.; Александър Ненков и група народни представители, 11.5.2018 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Иван Вълков, Десислава Танева, Андриан Райков и Станислава Стоянова, 25.1.2019 г. Приет на първо гласуване на 8.2.2019 г.).
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносител: Министерски съвет, 27.2.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 7 март 2019 г.
 8. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2019 г.) (Вносител: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 27.2.2019 г.)
 9. Изслушване на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно „Дипломатическата служба на Република България в контекста на външнополитическите приоритети на страната“ (Вносители: Джема Грозданова и група народни представители, 28.2.2019 г.).
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (Вносители: Цветан Цветанов и Мустафа Карадайъ, 31.1.2019 г.) – точка първа за петък, 8 март 2019 г.
 11. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление „Банков надзор“ на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисия по бюджет и финанси, 7.3.2019 г.) – точка втора за петък, 8 март 2019 г.
 12. Изслушване на министъра на околната среда и водите на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно напредъка по подобряване качеството на атмосферния въздух в България (Вносители: Ивелина Василева и група народни представители, 28.2.2019 г.).
 13. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума