Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
13/03/2019 - 15/03/2019 1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Общ проект изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, въз основа на приетите на първо гласуване на 13.6.2018 г. законопроекти с вносители: Министерски съвет, 22.1.2018 г.; Искрен Веселинов и група народни представители, 15.2.2018 г.; Петя Аврамова, Александър Ненков и Запрян Янков, 5.4.2018 г.; Христиан Митев и група народни представители, 11.5.2018 г.; Александър Ненков и група народни представители, 11.5.2018 г.) - продължение.
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Иван Вълков, Десислава Танева, Андриан Райков и Станислава Стоянова, 25.1.2019 г. Приет на първо гласуване на 8.2.2019 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 1.2.2019 г.).
 4. Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2018 г. (Вносител: Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 6.3.2019 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители, 12.2.2019 г.).
 6. Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз (2019 г.) (Вносител: Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, 27.2.2019 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за концесиите (Вносител: Министерски съвет, 27.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 7.3.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 14 март 2019 г.
 8. Изслушване на министъра на правосъдието на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно състоянието на пенитенциарната система - политики за подобряване на материалната база в местата за лишаване от свобода, модернизация на инфраструктурата, създаване на по-добри условия на труд (Вносители: Данаил Кирилов, Анна Александрова и Иглика Събева, 8.3.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 14 март 2019 г.
 9. Избор на председател на Комисията за финансов надзор (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 21.2.2019 г.) – точка първа за петък, 15 март 2019 г.
 10. Прекратяване на мандата на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и полагане на клетва от новоизбрания председател на Комисията за финансов надзор (Подадена оставка от Бойко Атанасов, избран за председател на Комисията за финансов надзор, 15.3.2019 г.) - точка втора за петък, 15 март 2019 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (Вносители: Емил Димитров, Данаил Кирилов, Йордан Цонев, Хамид Хамид, Симеон Найденов и Явор Нотев, 28.2.2019 г.) – точка трета за петък, 15 март 2019 г.
 12. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Цветан Цветанов и група народни представители, 18.2.2019 г.; Мустафа Карадайъ и група народни представители, 6.3.2019 г) – точка четвърта за петък, 15 март 2019 г.
 13. Изслушване на министъра на туризма на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно напредък по приоритетите, заложени в програмата за управление на правителството в сектор „Туризъм“ (Вносител: Димитър Бойчев, 8.3.2019 г.) – точка пета за петък, 15 март 2019 г.
 14. Прекратяване пълномощията на народен представител (Подадена оставка от н. п. Славчо Велков, 14.3.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 14 март 2019 г.
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания