Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/05/2019 - 17/05/2019  1. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 14.5.2019 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост (Общ проект изготвен от Комисията по правни въпроси, въз основа на приетите на първо гласуване на 8.5.2019 г. законопроекти с вносители: Александър Ненков и група народни представители, 16.4.2019 г.; Младен Шишков и група народни представители, 17.4.2019 г.).
  3. Проект на решение за работата на Народното събрание през май 2019 г.(Вносители: Даниела Дариткова, Валентин Касабов, Явор Нотев и Полина Цанкова, 15.5.2019 г.).
  4. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 25.4.2019 г.).
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносители: Пламен Нунев, Менда Стоянова, Маноил Манев и Александър Иванов, 23.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 25.4.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 16 май 2019 г.
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 3.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 24.4.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 16 май 2019 г.
  7. Проект на решение за определяне на комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2018 г. (Вносител: Комисията по бюджет и финанси, 15.5.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 16 май 2019 г.
  8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Лъчезар Иванов и група народни представители, 15.5.2019 г.) – точка първа за петък, 17 май 2019 г.
  9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума