Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/06/2019 - 14/06/2019 1. Доклади на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2017 г. и 2018 г. (Вносител: Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, 31.5.2018 г. и 30.5.2019 г.).
 2. Годишни доклади за дейността на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения през 2017 г. и 2018 г. (Вносител: Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, 8.6.2018 г. и 30.5.2019 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 6.6.2019 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 16.5.2019 г.).
 5. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание, представяне и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по културата и медиите, 10.6.2019 г.).
 6. Изслушване на министъра на образованието и науката на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно Националните програми като инструмент за реализиране на политики в сферата на образованието (Вносители: Милена Дамянова и Галя Захариева, 11.6.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 13 юни 2019 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (Вносител: Министерски съвет, 26.2.2019 г. Приет на първо гласуване на 28.3.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 13 юни 2019 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносители: Мария Белова и група народни представители, 31.5.2019 г. Приет на първо гласуване на 5.6.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 13 юни 2019 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (Вносител: Министерски съвет, 28.5.2019 г. Приет на първо гласуване на 6.6.2019 г.) – точка първа за петък, 14 юни 2019 г.
 10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

  Последни заседания