Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/06/2019 - 21/06/2019  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите (Вносител: Министерски съвет, 9.5.2019 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда (Вносител: Министерски съвет, 21.5.2018 г. Приет на първо гласуване на 12.7.2018 г.).
  3. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Пристанище Видин“ ЕООД - Видин (Вносител: Министерски съвет, 20.5.2019 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (Вносител: Министерски съвет, 11.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 8.5.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 20 юни 2019 г.
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносител: Министерски съвет, 3.6.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 20 юни 2019 г.
  6. Прекратяване пълномощията на народни представители (Подадени оставки от н. п. Петър Витанов и Елена Йончева 20.6.2019 г.) – точка първа за петък, 21 юни 2019 г.
  7. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на управител на НЗОК

    Последни заседания