Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
26/06/2019 - 28/06/2019 1. Годишен доклад за дейността на Висшия съдебен съвет за 2018 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2019 г.).
 2. Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2019 г.).
 3. Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2019 г.).
 4. Доклад за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2018 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2019 г.).
 5. Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г. (Вносител: Висшият съдебен съвет, 31.5.2019 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Валентин Николов и група народни представители, 19.6.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 27 юни 2019 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за марките и географските означения (Вносител: Министерски съвет, 6.6.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 27 юни 2019 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал (Вносител: Министерски съвет, 17.6.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 27 юни 2019 г.
 9. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ (Вносител: Министерски съвет, 14.6.2019 г.) – точка първа за петък, 28 юни 2019 г.
 10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания