Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/07/2019 - 26/07/2019 1. Ново обсъждане на Закона за изменение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., приет от Народното събрание на 4 юли 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 167 от 16 юли 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Изборния кодекс (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 9.7.2019 г. Приет на първо гласуване на 16.7.2019 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Искрен Веселинов, Александър Ненков, Емил Христов, Танер Али, Георги Колев и Пламен Христов, 21.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 3.7.2019 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство (Вносител: Министерски съвет, 3.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 19.6.2019 г.).
 5. Годишен доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г. (Вносител: Комисията за защита на конкуренцията, 28.5.2019 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за железопътния транспорт (Вносител: Министерски съвет, 25.6.2019 г. Приет на първо гласуване на 16.7.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 25 юли 2019 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет, 3.7.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 25 юли 2019 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносители: Стефан Апостолов, Галя Захариева, Владимир Вълев и Валентин Милушев, 19.4.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 25 юли 2019 г.
 9. Проект на решение за създаване на Временна анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 25.7.2019 г.) – точка четвърта за четвъртък, 25 юли 2019 г.
 10. Разисквания по питане от народните представители Георги Йорданов, Георги Михайлов, Анелия Клисарова, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на кадровото обезпечение с медицински специалисти – точка пета за четвъртък, 25 юли 2019 г.
 11. Ново обсъждане на Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“ (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), приет от Народното събрание на 19 юли 2019 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 173 от 23 юли 2019 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за петък, 26 юли 2019 г.
 12. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно критичната обстановка с африканската чума по свинете в страната (Вносители: Драгомир Стойнев и Светла Бъчварова, 25.7.2019 г.) – точка втора за петък, 26 юли 2019 г.
 13. Законопроект за ратифициране на Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между Комисията за енергийно и водно регулиране на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор (Вносител: Министерски съвет, 28.6.2019 г.) – точка трета за петък, 26 юли 2019 г.
 14. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за военното разузнаване (Вносители: Милен Михов и група народни представители, 16.7.2019 г. Приет на първо гласуване на 19.7.2019 г.) – точка четвърта за петък, 26 юли 2019 г.
 15. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания