Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/12/2019 - 20/12/2019 1. Изслушване на министъра на околната среда и водите на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно политиката по контрол на внос и ползване на отпадък с неясен произход в страната по следните въпроси: 1.Чужда държава, от чиято територия тръгва или преминава транспортирането на стотици тонове неясен отпадък с крайна точка България, не успява да спре трафика им. Кой поема гаранцията, че българските власти ще успеят да го сторят? Задържаните към момента в Италия вагони с почти 900 тона неясен отпадък първата пратка за България ли са? 2. Какви са аргументите на МОСВ да отказва достъп до обществена информация за фирмите-вносителки на отпадъци в България за 2017 и 2018 г.? Каква е реакцията на министъра, че български съд защити обществения интерес от министерството на екологията? 3. Поема ли МОСВ отговорност за умишлено пропуснатия контрол върху опита да се горят отпадъци в български ТЕЦ /Брикел/, без да е извършена ОВОС, но с корупционния елемент в съгласието на РИОСВ – Стара Загора, за „експериментално“ горене? Известни ли са други подобни случаи? (Вносители: Корнелия Нинова, Манол Генов, Драгомир Стойнев и Атанас Костадинов, 17.12.2019 г.) .
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 14.11.2019 г. Приет на първо гласуване на 27.11.2019 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (Вносител: Министерски съвет, 12.8.2019 г. Приет на първо гласуване на 15.11.2019 г.).
 4. Проект на решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с Решение на Народното събрание от 12 октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.) и Решение на Народното събрание от 27 февруари 2019 г. (ДВ, бр. 19 от 2019 г.) (Вносители: Мария Белова и група народни представители, 6.12.2019 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 6.11.2019 г. Приет на първо гласуване на 21.11.2019 г.).
 6. Проекти на решения за промени в постоянни и временни комисии и делегация на Народното събрание (Вносители: Валентин Касабов и Искрен Веселинов, 26.9.2019 г., 14.11.2019 г., 15.11.2019 г., 20.11.2019 г. и 17.12.2019 г.; Искрен Веселинов и Борис Ячев, 12.12.2019 г.; Даниела Дариткова, 13.12.2019 г.) - точка втора за четвъртък, 19 декември 2019 г.
 7. Изслушване на министъра на здравеопазването на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно спирането на спешния прием в Детската болница (Вносители: Корнелия Нинова, Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги Михайлов, 13.12.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 19 декември 2019 г.
 8. Парламентарен контрол – точка трета за четвъртък, 19 декември 2019 г.
 9. Законопроект за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на околната среда и водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 28 септември 2016 г., подписано на 4 декември 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 16.12.2019 г.) – точка първа за петък, 20 декември 2019 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги (Вносители: Десислав Чуколов и група народни представители, 6.11.2019 г.), Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги (Вносител: Ангел Исаев, 21.11.2019 г.) и Законопроекти за изменение на Закона за социалните услуги (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 4.12.2019 г.; Елена Пешева и Боряна Георгиева, 13.12.2019 г.) – точка втора за петък, 20 декември 2019 г.
 11. Парламентарен контрол – петък, 20 декември 2019 г., след приключване на законодателната част от програмата.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания