Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
15/01/2020 - 17/01/2020 1. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България (Вносител: Министър-председателят на Република България, 14.1.2020 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за маслодайната роза (Вносител: Министерски съвет, 16.4.2019 г. Приет на първо гласуване на 25.4.2019 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Вносител: Министерски съвет, 6.12.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 16 януари 2020 г.
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон (Вносител: Министерски съвет, 2.12.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 16 януари 2020 г.
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (Вносител: Министерски съвет, 29.11.2019 г.) – точка трета за четвъртък, 16 януари 2020 г.
 6. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Искрен Веселинов, 15.1.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 16 януари 2020 г.
 7. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г. (Вносител: Комисията за регулиране на съобщенията, 24.6.2019 г.) – точка пета за четвъртък, 16 януари 2020 г.
 8. Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г. – „Анализ на пазара на пощенските услуги“ (Вносител: Комисията за регулиране на съобщенията, 26.6.2019 г.) – точка шеста за четвъртък, 16 януари 2020 г.
 9. Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет (Вносител: Министерски съвет, 5.9.2019 г.) – точка първа за петък, 17 януари 2020 г.
 10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания