Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
05/02/2020 - 07/02/2020 1. Проект на решение за промяна в състава и ръководството на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония (Вносител: Георги Свиленски, 4.2.2020 г.) .
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (Вносител: Министерски съвет, 6.11.2019 г. Приет на първо гласуване на 12.12.2019 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата (Вносител: Министерски съвет, 12.12.2019 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи (Вносител: Министерски съвет, 8.11.2019 г. Приет на първо гласуване на 27.11.2019 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносители: Крум Зарков и група народни представители, 15.1.2020 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (Вносители: Александър Сиди и Калин Поповски, 14.1.2020 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон (Вносител: Министерски съвет, 2.12.2019 г. Приет на първо гласуване на 16.1.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 6 февруари 2020 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност (Вносител: Министерски съвет, 20.1.2020 г. Приет на първо гласуване на 23.1.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 6 февруари 2020 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за управление на агрохранителната верига (Вносител: Министерски съвет, 3.2.2020 г.) – точка първа за петък, 7 февруари 2020 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Валери Симеонов и група народни представители, 16.1.2020 г. Приет на първо гласуване на 29.1.2020 г.) – точка втора за петък, 7 февруари 2020 г.
 11. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

  Последни заседания