Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
12/02/2020 - 14/02/2020  1. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма (Вносител: Министерски съвет, 26.8.2019 г. Приет на първо гласуване на 28.11.2019 г.).
  2. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права (Вносител: Министерски съвет, 20.1.2020 г.).
  3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Вносител: Министерски съвет, 10.12.2019 г.).
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (Вносител: Министерски съвет, 12.8.2019 г. Приет на първо гласуване на 27.11.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 13 февруари 2020 г.
  5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (Вносител: Министерски съвет, 2.9.2019 г. Приет на първо гласуване на 7.11.2019 г.) – точка втора за четвъртък, 13 февруари 2020 г.
  6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика (Вносители: Александър Сиди и Калин Поповски, 14.1.2020 г. Приет на първо гласуване на 5.2.2020 г.) – точка трeта за четвъртък, 13 февруари 2020 г.
  7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано в София на 6 декември 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 24.1.2020 г.) – точка първа за петък, 14 февруари 2020 г.
  8. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания