Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
10/10/2001 - 12/10/2001
1. Проект за Декларация на Народното събрание във връзка с избирането на Република България за член на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации за периода 2002-2003 година (Вносители: Пламен Панайотов, Юнал Лютфи, Асен Агов и Ангел Найденов; 9.10.2001 г.).2. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката (Вносител: Михаил Миков; 1.10.2001 г.).3. Първо четене на законопроекта за изменение и допъл-нение на Закона за защита на растенията (Вносител: Пламен Моллов; 21.9.2001 г.).4. Първо четене на законопроекта за допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Лъчезар Тошев; 10.7.2001 г.) и на законопроекта за изменение на Наказателния кодекс (Вносители: Валери Димитров и група народни представители; 13.9.2001 г.).5. Избор на председател на Комисията по транспорт и телекомуникации.
6. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносител: Нина Чилова и група народни представители; 19.9.2001 г.) - продължение.7. Парламентарен контрол.· Разисквания по питането на народния представител Васил Калинов към министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме относно състоянието на фонд "Земеделие".· Отговори на актуални въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

    Последни заседания