Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
19/02/2020 - 21/02/2020 1. Изслушване на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и министъра на вътрешните работи Младен Маринов на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно резултата от направеното изследване за коронавирус 2019 – nCoV в случая с украински гражданин и мерките, които са предприети в конкретния случай, както и как България се готви за такава епидемия (Вносител: Кръстина Таскова, 17.2.2020 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит (Вносител: Министерски съвет, 10.12.2019 г. Приет на първо гласуване на 29.1.2020 г.).
 3. Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по здравеопазването, както и на процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по здравеопазването, 14.2.2020 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за собствеността (Вносители: Милен Михов и група народни представители, 18.9.2019 г. Приет на първо гласуване на 11.12.2019 г.).
 5. Доклад за дейността на Временната анкетна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства около случая с източване на информация от електронната база данни на Националната агенция по приходите и проект на решение по доклада (Вносител: Временната анкетна комисия, 29.11.2019 г.) – точка първа за четвъртък, 20 февруари 2020 г.
 6. Законопроект за ратифициране на Договора между Република България и Република Казахстан за трансфер на осъдени лица (Вносител: Министерски съвет, 30.1.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 20 февруари 2020 г.
 7. Проект на решение за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ ЕАД - Варна (Вносител: Министерски съвет, 7.2.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 20 февруари 2020 г.
 8. Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 12.12.2019 г.) – точка първа за петък, 21 февруари 2020 г.
 9. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания