Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/04/2020 (извънредно заседание, 09:00)  1. Проект на решение за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители (Вносители: Цвета Караянчева и група народни представители, 3.4.2020 г.). - Проект на решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (Вносители: Корнелия Нинова и Крум Зарков, 4.04.2020 г.); - Проект на решение за намаляване на основното месечно възнаграждение на народните представители (Вносители: Пламен Христов, Полина Цанкова и Албена Найденова, 5.04.2020 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 31.3.2020 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Вносители: Красимир Ципов, Емил Христов и Анна Александрова, 2.4.2020 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания