Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/05/2020 - 29/05/2020  1. Второ гласуване на Законопроект за храните (Вносител: Министерски съвет, 26.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата (Вносител: Министерски съвет, 28.1.2020 г. Приет на първо гласуване на 26.2.2020 г.).
  3. Доклад за дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2019 г. (Вносител: Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 26.3.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 28 май 2020 г.
  4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (Вносители: Ивелина Василева и Евгения Ангелова, 12.2.2020 г. Приет на първо гласуване на 4.3.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 28 май 2020 г.
  5. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 16.4.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 28 май 2020 г.
  6. Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2019 година (Вносител: Комисията за енергийно и водно регулиране, 30.3.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 28 май 2020 г.
  7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г. (Вносител: Министерски съвет, 4.5.2020 г.) – точка първа за петък, 29 май 2020 г.
  8. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на членове на Комисията за енергийно и водно регулиране

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на член на КФН

Избор на заместник-омбудсман

Избор на подуправител на Националния осигурителен институт

Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

    Последни заседания