Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/05/2003 - 30/05/2003
1. Предложение за гласуване недоверие на министър-председателя на Република България (Вносители: Надежда Михайлова и група народни представители; 22.5.2003 г.).

2. Проект за решение за разрешаване участието на Република България в четвъртата фаза на операцията в Ирак - "Стабилизиране и възстановяване", и изпращането и разполагането на пехотен батальон от Българската армия и на отделни военно-служещи на територията на Ирак под централното командване на САЩ и командването на Многонационалните съвместни оперативни сили (Вносител: Министерски съвет; 22.5.2003 г.).

3. Законопроект за ратифициране на Споразумението за дарение между Министерството на здравеопазването и социалните грижи на Република Гърция и Министерството на здравеопазването на Република България (Вносител: Министерски съвет; 18.4.2003 г.).

4. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на България в програмата на Европейската общност "Митници 2007" (Вносител: Министерски съвет; 17.5.2003 г.).

5. Второ четене на законопроекта за ордените и медалите в Република България - продължение.

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Приет на първо четене на 21.12.2002 г.).

7. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносители: Йордан Мирчев и Мирослав Севлиевски; 27.2.2003 г.).

8. Второ четене на законопроекта за пчеларството (Приет на първо четене на 26.2.2003 г.).

9. Парламентарен контрол (чл. 88, ал. 1 от ПОДНС).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията

Избор на омбудсман

    Последни заседания