Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
30/09/2020 - 02/10/2020 1. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от Народното събрание на 3 септември 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 184 от 15 септември 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 14.8.2020 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Измененията от 2008 г. на Конвенцията за Международната организация за подвижни спътникови далекосъобщения, одобрени на 20-ата сесия на Общото събрание (Вносител: Министерски съвет, 28.7.2020 г.).
 4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гаранти и присъединяващите се впоследствие гаранти и Европейската инвестиционна банка, подписани от българска страна на 9 юли 2020 г. в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 24 август 2020 г. в Люксембург (Вносител: Министерски съвет, 11.9.2020 г.).
 5. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Корнелия Нинова, 29.9.2020 г.; 30.9.2020 г.; 1.10.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 1 октомври 2020 г.
 6. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 3.6.2020 г.; Юлиан Ангелов и група народни представители, 30.7.2020 г.; Министерски съвет, 3.8.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 1 октомври 2020 г.
 7. Проект на решение за попълване състава на Комисията по правни въпроси (Вносител: Корнелия Нинова, 1.10.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 1 октомври 2020 г.
 8. Проект на решение за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект на Конституцията на Република България (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 1.10.2020 г.) – точка първа за петък, 2 октомври 2020 г. (продължение).
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносители: Маноил Манев и група народни представители, 3.9.2020 г.) – точка втора за петък, 2 октомври 2020 г.
 10. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 4.5.2020 г.; Министерски съвет, 30.7.2020 г.) – точка трета за петък, 2 октомври 2020 г.
 11. Парламентарен контрол - след приключване на законодателната част за петък, 2 октомври 2020 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания