Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
07/10/2020 - 09/10/2020 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Вносител: Министерски съвет, 11.8.2020 г.).
 2. Законопроект за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите-членки на Европейския съюз (Вносител: Министерски съвет, 3.9.2020 г.).
 3. Законопроект за ратифициране на Устава на Международната мрежа за малки и средни предприятия и на Устава на Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията (Вносител: Министерски съвет, 11.9.2020 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците (Вносител: Министерски съвет, 7.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 29.7.2020 г.).
 5. Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г. (Вносител: Министерски съвет, 28.6.2019 г.).
 6. Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 3.7.2020 г.).
 7. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, приет от Народното събрание на 17 септември 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 199 от 28 септември 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък, 8 октомври 2020 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето (Вносители: Пламен Христов и група народни представители, 24.7.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 8 октомври 2020 г.
 9. Избор на председател на Централната избирателна комисия (Процедурата по избор е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 23.9.2020 г.) - точка първа за петък, 9 октомври 2020 г.
 10. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания