Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
14/10/2020 - 16/10/2020  1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет, 28.9.2020 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели (Вносител: Министерски съвет, 4.2.2020 г. Приет на първо гласуване на 2.7.2020 г.).
  3. Проект на решение за предсрочно освобождаване на Цвета Вълчева Караянчева от поста председател на Народното събрание (Вносители: Корнелия Нинова и група народни представители, 14.10.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 15 октомври 2020 г.
  4. Доклад за дейността на прокуратурата по прилагането на закона в периода януари - август 2020 г., съобразно Решение на Народното събрание от 23 юли 2020 г. (Вносител: Главния прокурор на Република България, 8.10.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 15 октомври 2020 г.
  5. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 15 октомври 2020 г.
  6. Законопроект за ратифициране на Учредителния договор на Международната асоциация за развитие от 24 септември 1960 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.9.2020 г.) – точка първа за петък, 16 октомври 2020 г.
  7. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Проект на Конституция на Република България

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател и членове на Комисията за защита на личните данни

Избор на член на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Икономическия и социален съвет

Избор на генерален директор на Българската телеграфна агенция

    Последни заседания