Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
28/10/2020 - 30/10/2020 1. Проекти на решения за промени в постоянни комисии (Вносител: Георги Свиленски, 20.10.2020 г.; 27.10.2020 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта (Вносител: Министерски съвет, 28.9.2020 г. Приет на първо гласуване на 14.10.2020 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия (Вносител: Министерски съвет, 7.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 24.9.2020 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 7.8.2020 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (Вносител: Министерски съвет, 14.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 30.9.2020 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (Вносител: Министерски съвет, 14.10.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 29 октомври 2020 г.
 7. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 16.10.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 29 октомври 2020 г.
 8. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство (Вносители: Андон Дончев и група народни представители, 27.7.2017 г.; Министерски съвет, 8.10.2019 г.; Йордан Цонев и група народни представители, 20.3.2020 г.; Министерски съвет, 27.3.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 29 октомври 2020 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Вносител: Министерски съвет, 11.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 7.10.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 29 октомври 2020 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичните предприятия (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 9.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 23.10.2020 г.) – точка първа за петък, 30 октомври 2020 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 22.10.2020 г.) – точка втора за петък, 30 октомври 2020 г.
 12. Парламентарен контрол включващ: 12.1. Разисквания по питането от народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване на адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план; 12.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания