Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
18/11/2020 - 20/11/2020 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 21.10.2020 г.).
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Вносител: Министерски съвет, 9.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 10.9.2020 г.).
 3. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2020 г.).
 4. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2020 г. Приет на първо гласуване на 21.10.2020 г.).
 5. Изслушване на заместник министър-председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева и на заместник министър-председателя и министър на отбраната Красимир Каракачанов на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на тема „Позицията на България по Преговорната рамка за присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз“ (Вносители: Красимир Ципов, Пламен Манушев и Христо Гаджев, 16.11.2020 г.).
 6. Ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от Народното събрание на 28 октомври 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 229 от 5 ноември 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България – точка първа за четвъртък, 19 ноември 2020 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (Вносител: Министерски съвет, 27.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 5.11.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 19 ноември 2020 г.
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 28.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 23.9.2020 г.) – точка пета за четвъртък, 19 ноември 2020 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2020 г.) – точка шеста за четвъртък, 19 ноември 2020 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (Вносител: Министерски съвет, 15.5.2020 г. Приет на първо гласуване на 3.6.2020 г.) – точка седма за четвъртък, 19 ноември 2020 г.
 11. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите (Вносители: Станислава Стоянова и група народни представители, 23.10.2020 г.)
 12. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 13.11.2020 г.).
 13. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето (Вносител: Даниела Дариткова, 13.11.2020 г.) – точка първа за петък, 20 ноември 2020 г.
 14. Второ гласуване на Законопроект за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (Вносители: Ивелина Василева и група народни представители, 23.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 13.11.2020 г.) – точка втора за петък, 20 ноември 2020 г.
 15. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за задълженията и договорите (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 25.6.2020 г. Приет на първо гласуване на 22.7.2020 г.) – точка трета за петък, 20 ноември 2020 г.
 16. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 16.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 29.10.2020 г.) – точка четвърта за петък, 20 ноември 2020 г.
 17. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 13.11.2020 г.) – точка пета за петък, 20 ноември 2020 г.
 18. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 13.11.2020 г.) – точка шеста за петък, 20 ноември 2020 г.
 19. Парламентарен контрол – петък, 20 ноември 2020 г., след приключване на законодателната част от заседанието.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания