Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
24/11/2020 (извънредно заседание, 12:00)  1. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 6.11.2020 г.).
  2. Второ гласуване на Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 6.11.2020 г.).
  3. Второ гласуване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (Вносител: Министерски съвет, 29.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 6.11.2020 г.).
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

 Обявление за провеждане на процедура за подбор на кандидати за член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания