Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
16/12/2020 - 18/12/2020 1. Повторно гласуване на оспорените разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, приет от Народното събрание на 28 октомври 2020 г., върнат за ново обсъждане с Указ № 229 от 5 ноември 2020 г. на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.
 2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Вносител: Министерски съвет, 17.8.2020 г. Приет на първо гласуване на 24.9.2020 г.).
 3. Годишен доклад за младежта за 2019 г. (Вносител: Министерски съвет, 15.10.2020 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите (Вносител: Министерски съвет, 7.12.2020 г.).
 5. Проект на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД в периода 1 януари 2016 г. – 31 декември 2020 г. (Вносители: Румен Гечев и група народни представители, 25.11.2020 г.).
 6. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Вносител: Министерски съвет, 30.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 26.11.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 17 декември 2020 г.
 7. Законопроект за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател (Вносител: Министерски съвет, 15.12.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 17 декември 2020 г.
 8. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (Вносители: Александър Ненков и Александър Иванов, 9.12.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 17 декември 2020 г.
 9. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (Вносител: Министерски съвет, 3.12.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 17 декември 2020 г.
 10. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Вносител: Министерски съвет, 23.7.2020 г. Приет на първо гласуване на 24.9.2020 г.) – точка пета за четвъртък, 17 декември 2020 г.
 11. Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 година с приложен проект за решение (Вносител: Министерски съвет, 2.11.2020 г.) – точка шеста за четвъртък, 17 декември 2020 г.
 12. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (Вносители: Красимир Ципов и група народни представители, 3.12.2020 г.) – точка първа за петък, 18 декември 2020 г.
 13. Законопроект за ратифициране на Споразумението за подпомагане на препродажбата от и между Република България и Кралство Швеция и Janssen Pharmaceutica NV на целите на закупуването и доставката на ваксина срещу COVID - 19 за България и на Споразумението между Кралство Швеция и Република България за препродажба на ваксина срещу COVID - 19, разработена от Janssen Pharmaceutica NV (Вносител: Министерски съвет, 17.12.2020 г.) – точка втора за петък, 18 декември 2020 г.
 14. Проект на решение за одобряване участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарствата CUREVAC AG и Moderna Switzerland GmbH предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от Covid-19 (Вносител: Министерски съвет, 17.12.2020 г.) – точка трета за петък, 18 декември 2020 г.
 15. Първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Вносители: Искрен Веселинов и група народни представители, 10.12.2020 г.; Даниела Савеклиева, 16.12.2020 г.) – точка четвърта за петък, 18 декември 2020 г.
 16. Проект на решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за генерален директор на Българската телеграфна агенция, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и на процедурата за избор от Народното събрание (Вносител: Комисията по културата и медиите, 17.12.2020 г.) – точка пета за петък, 18 декември 2020 г.
 17. Парламентарен контрол - петък, 18 декември 2020 г., след приключване на законодателната част от заседанието, включващ: 17.1. Разисквания по питането от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно реформа в политиката за пътни такси; 17.2. Отговори на въпроси и питания.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания