Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/01/2021 - 22/01/2021 1. Проекти на решения за попълване съставите на постоянни комисии (Вносители: Искрен Веселинов, 13.1.2021 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари (Вносител: Министерски съвет, 29.12.2020 г.).
 3. Доклад за дейността на Временната комисия по повод придобиването от „Българска банка за развитие“ АД на 28 265 200 акции от капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД и проект на решение по доклада (Вносител: Временната комисия, 30.10.2020 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (Вносител: Министерски съвет, 30.12.2020 г.).
 5. Второ гласуване на Законопроект за българския жестов език (Вносител: Министерски съвет, 7.10.2020 г. Приет на първо гласуване на 12.11.2020 г.) – точка първа за четвъртък, 21 януари 2021 г.
 6. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (Вносители: Юлиан Ангелов и група народни представители, 18.12.2020 г.) – точка втора за четвъртък, 21 януари 2021 г.
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (Вносители: Валентин Николов и група народни представители, 11.11.2020 г. Приет на първо гласуване на 2.12.2020 г.) – точка трета за четвъртък, 21 януари 2021 г.
 8. Законопроект за ратифициране на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, и на Допълнителното споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, Исландия, от друга страна, и Кралство Норвегия, от трета страна, за прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените американски щати, от една страна, Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, Исландия, от трета страна, и Кралство Норвегия, от четвърта страна, подписани на 17 юни 2011 г. в Брюксел, Кралство Белгия (Вносител: Министерски съвет, 4.12.2020 г.) – точка четвърта за четвъртък, 21 януари 2021 г.
 9. Първо гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, 15.1.2021 г.) – точка първа за петък, 22 януари 2021 г.
 10. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (Вносители: Анна Александрова и Красимир Ципов, 15.1.2021 г.) – точка втора за петък, 22 януари 2021 г.
 11. Парламентарен контрол – след приключване на законодателната част от заседанието в петък, 22 януари 2021 г.
Форма за търсене
Ключова дума
Видео излъчване от Народното събрание

Онлайн посещения на Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

  Последни заседания